privatgarten

สวนที่ 31 สวนริมถนน

03.11.2014

สวนนี้เต่าเขียวต้องขอยอมรับค่ะ ไม่ทราบว่าจะตั้งชื่อสวนว่าอะไรดี สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะทราบว่าสวนเยอรมันหน้าตาเป็นอย่างไรนั้น...

Lies mehr über

สวนที่ 08 - สวนไม้ดัด Topiary Garden

14.06.2014

สวนที่ 8 ที่เต่าเขียวจะพาไปดูนี้ ขอเรียกว่า สวนไม้ดัด หรือ Topiari Garten...

Lies mehr über

สวนที่ 30 สวนของเก่า

08.06.2014

กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะ สวนที่เต่าเขียวจะพาไปชมกันในวันนี้ ขอเรียกว่าสวนของเก่าค่ะ...

Lies mehr über

สวนที่ 29 สวนในชนบท

02.06.2014

สวนที่เต่าเขียวจะพาไปชมกันในวันนี้ อยู่ค่อนข้างไกลออกไปในชนบท ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าจะหาเจอ...

Lies mehr über