rund um den garten

รั้วสวนใหม่ - Der neue Gartenzaun

15.09.2014

วันนี้เต่าเขียวอยากจะขอเล่าประสบการณ์เรื่องรั้วสวนให้ฟังนะคะ คือว่ารั้วไม้ที่บ้านมีอายุยี่สิบกว่าปีแล้ว...

Lies mehr über